Elektrická požární signalizace (EPS)

Nabízíme projekci, montáž, servis a revize požárně bezpečnostního zařízení - systému EPS německého výrobce JOB Detectomat (DC 3400, DC 3004+, DCC a EZS DC 3500, autonomní hlásiče).

EPS je založena na adresných systémech umožňujících rychlou a přesnou identifikaci požáru s vyloučením falešných poplachů.

Jde o plně certifikované systémy splňující kritéria platných evropských norem a s osvědčením akreditovaného pracoviště PAVÚS, které povoluje instalovat tyto systémy ve stavbách.

Nabízíme i autonomní hlásiče, řadu hlásičů k systémům EZS, další prvky EPS (sirény, majáky, manuální tlačítka, konvenční a speciálních hlásiče) a certifikované požární kabely.