Vážení obchodní přátelé,

valná hromada společnosti, která se konala dne 14. prosince 2018, rozhodla o zrušení společnosti a jejím vstupu do likvidace s účinností ke dni 1. 7. 2019 (viz notářský zápis zde).

Ing. Ilona Krejčíková - likvidátor společnosti IMK Solution, s.r.o. v likvidaci